Gardane og plassane

Flister


    7
9/1 Flisterneset


79/2 Flister

79/3 Flister.....


Flister - 1961

Litt etter kvart kjem dette på plass!